ارسال رزومهبا تشکر از انتخاب شما برای همکاری، امیدواریم بتوانیم از دانش و تجارب شما در آهون بهره بگیریم.
لطفا پیش از پر کردن اطلاعات فرم به نکات زیر توجه فرمایید.
  • لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت و صحت کامل تکمیل فرمایید.
  • ذکر عنوان شغلی مورد نظر و میزان حقوق نا خالص درخواستی در رزومه الزامی است.
  • بعد از دانلود کردن فرم پرسشنامه و وارد کردن اطلاعات کامل شخصی در همین صفحه پرسشنامه را آپلود فرمایید.