کارفرمایان

مهندسین مشاور آهون در طول سال های طولانی فعالیت حرفه ای خود با بهره گیری از نیروهای مجرب و آزموده در بسیاری از رشته های ساختمانی با كارفرمايان متعدد و مختلفى همكارى نموده كه جلب رضايت و تامين نظرات آنها همواره از اصول اوليه مد نظر بوده است.