طرح جامع گیوی
کارفرما
سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل

مساحت
91 هکتار

تاریخ پروژه
1389

مکان پروژه
گیوی
توضیحات:
طرح جامع شهر گیوی به مساحت 190 هکتار واقع در استان اردبیل ، مرکز شهرستان کوثر توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . این پروژه در حال حاضر خاتمه یافته است.