تهیه بانک اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر شریف آباد
کارفرما
شهرداری شریف آباد

مساحت
528 هکتار

تاریخ پروژه
1387

مکان پروژه
شریف آباد
توضیحات:
پروژه بانک اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) شهر شریف آباد با هدف ایجاد پایگاه داده های زمین مرجع برای مدیریت و برنامه ریزی شهری موثر شهر شریف آباد ، توسط شهرداری شریف آباد به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . این پروژه در حال حاضر خاتمه یافته است.