کانون فرهنگی ورزشی بسیج جوانان قم
کارفرما
سازمان اجرایی مهندسی نیروی مقاومت بسیج

مساحت
4750 مترمربع

تاریخ پروژه
قم

مکان پروژه
1381
توضیحات:
طراحی فاز یک و دو کانون فرهنگی – ورزشی بسیج جوانان در زمینی به مساحت 14600 مترمربع در 2 ساختمان ورزشی – فرهنگی به مساحت 4750 مترمربع در 5 طبقه و بازنگری ساختمان اداری – آموزشی با سطح زیربنای 1720 مترمربع در 3 طبقه واقع در مجاورت رودخانه خشک که از وسط شهر قم می گذرد ، توسط سازمان اجرایی مهندسی نیروی مقاومت بسیج به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . فضاهای اصلی تشکیل دهنده ساختمان فرهنگی و ورزشی عبارتند از : - فضاهای ورزشی به مساحت 2005 مترمربع، - فضاهای فرهنگی به مساحت 1040 مترمربع، - فضاهای تاسیساتی به مساحت 280 مترمربع. فضاهای اصلی تشکیل دهنده ساختمان اداری - آموزشی عبارتند از : - فضاهای آموزشی به مساحت 710 مترمربع، - فضاهای انتظامی ( آسایشگاه ) به مساحت 70 مترمربع، - فضاهای اداری به مساحت 230 مترمربع، - فضاهای تاسیساتی به مساحت 40 مترمربع. اسکلت ساختمان فلزی بوده و نمای آن را ترکیب سنگ و سیمان و شیشه تشکیل داده است . در حال حاضر پروژه مذکور اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است .