کتابخانه مرکزی دانشگاه بین المللی هرمز
کارفرما
معاونت عمرانی منطقه آزاد قشم

مساحت
2250 مترمربع

تاریخ پروژه
1376

مکان پروژه
قشم
توضیحات:
طراحی فاز یک ساختمانهای کتابخانه مرکزی ، مرکز چاپ و انتشارات و مرکز کامپیوتر دانشگاه بین المللی هرمز به مساحت 2250 مترمربع در سه بلوک مجزا و دو طبقه واقع در محوطه دانشگاه قشم توسط معاونت عمرانی منطقه آزاد قشم به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید. این طرح در مرحله اتمام فاز یک متوقف شد. فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - فضاهای کتابخانه مرکزی شامل سالن قرائت عمومی ، قفسه های نگهداری کتب ، مخزن بسته ، بایگانی نقشه ، فضاهای مطالعه مجلات ، فضاهای مطالعه مخزن ، اتاق کتابداران و ... جمعاً به مساحت 1245 مترمربع . - ساختمان مرکز کامپیوتر شامل کارگاه چاپ و تکثیر ، انبار کاغذ و لوازم چاپ ، ریاست ، اتاق کارکنان ، آرشیو مدارک و مستندات جمعاً به مساحت 490 مترمربع . - ساختمان مرکز انتشارات شامل سالن بهره برداری ، سالن های آموزشی ، انبار لوازم و ماشین آلات، ریاست واحد و ... جمعاً به مساحت 520 مترمربع .