اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان
کارفرما
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مساحت
4600 مترمربع

تاریخ پروژه
1379

مکان پروژه
رشت
توضیحات:
طراحی فاز یک و دو ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان و ناحیه ثبتی یک شهر رشت در زمینی به مساحت 4670 مترمربع با سطح زیربنای 4600 مترمربع در 8 طبقه واقع در جنوب شهر رشت ( میدان انتظام ) توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . فضاهای اصلی تشکیل دهنده طبقات عبارتند از : - طبقه همکف شامل پارکینگ ، اداره کل ، ناحیه ثبتی، - طبقه اول و سوم شامل ناحیه ثبتی و اداره کل، - طبقه دوم و چهارم شامل ناحیه ثبتی، - طبقه پنجم ، ششم و هفتم شامل اداره کل. سایر فضاهای وابسته به طرح عبارتند از : فضاهای عمومی، تاسیساتی ، ارتباطی و ... اسکلت ساختمان ، فلزی بوده و جنس نمای آن را سنگ تشکیل می دهد . در حال حاضر ساختمان مذکور احداث شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است .