طرح جامع مجموعه تاسیسات و ابنیه پشتیبانی قشم
کارفرما
شرکت نفت فلات قاره قشم

مساحت
8530 مترمربع

تاریخ پروژه
1387

مکان پروژه
جزیره قشم
توضیحات:
طراحی فاز یک و دو طرح جامع مجموعه تاسیسات و ابنیه پشتیبانی قشم در زمینی به مساحت 100 هکتار با سطح زیربنای 8530 مترمربع در سه بخش صنعتی، خدماتی- رفاهی و اقامتی واقع در محدوده گورزین جزیره قشم توسط شرکت نفت فلات قاره قشم به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : مجموعه اقامتی شامل: - ساختمانهای دوقلوی مسکونی در یک طبقه با مساحت 2400 مترمربع، - ساختمانهای خوابگاه در 2 طبقه با مساحت 1200 مترمربع. مجموعه خدماتی- رفاهی شامل: - ساختمان ورزشی - فرهنگی با مساحت 2000 مترمربع، - ساختمان اداری ، حراست ونگهبانی و مخابرات و فن آوری اطلاعات با مساحت 700 مترمربع، - رستوران و آشپزخانه با مساحت 600 مترمربع. و مجموعه صنعتی شامل: - سوله و انبار با مساحت 1020 مترمربع، - سوله تعمیرگاه با مساحت 510 مترمربع. سایر فضاهای وابسته به طرح عبارتند از : - سپتیک فاضلاب و کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی، خیابانهای ارتباطی و ... در حال حاضر بنای مذکور اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است .