اقامتی و هتل عسلویه
کارفرما
قطب پتروشیمی لاوان

مساحت
18000

تاریخ پروژه
1394-1395

مکان پروژه
عسلویه
توضیحات: