ساختمان اداری،آموزشی مرکزی دانشگاه آزاد
کارفرما
دانشگاه آزاد اسلامی

مساحت
16000

تاریخ پروژه
1394

مکان پروژه
تهران
توضیحات:
ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در حداکثر هماهنگی با ساختمان های مجاور(اداری وآموزشی) طراحی شده