دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مساحت
12710 مترمربع

تاریخ پروژه
1386

مکان پروژه
شیراز، شهر جدید صدرا
توضیحات:
طراحی فاز یک و دو دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( صدرا) در زمینی به مساحت 35130 مترمربع با سطح زیربنای 12710 مترمربع در 4 طبقه واقع در بخش شمالی زمین پردیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - فضاهای مدیریتی دانشکده با مساحت 1515 مترمربع، - فضاهای آموزشی با مساحت 815 مترمربع، - فضاهای کمک آموزشی- پشتیبانی ( آزمایشگاه ها و کتابخانه و سالن سمینار ) با مساحت 4275 مترمربع. سایر فضاهای وابسته به دانشکده عبارتند از : فضاهای خدماتی ، تاسیساتی ، ارتباطی و ..... اسکلت ساختمان از نوع بتنی بوده و جنس نمای آن را سنگ تشکیل می دهد .