ساختمان مرکزی و آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی هرمز
کارفرما
معاونت عمرانی منطقه آزاد قشم

مساحت
3720 مترمربع

تاریخ پروژه
1376

مکان پروژه
قشم
توضیحات:
طراحی فاز یک ساختمان اداری و آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی به مساحت 3720 در سه طبقه واقع در محوطه دانشگاه قشم به عنوان مرکز اداری دانشگاه توسط معاونت عمرانی منطقه آزاد قشم به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . این طرح در مرحله اتمام فاز یک متوقف شد. فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح در بخش اداری عبارتند از : - اتاق ریاست دانشگاه ، مسئول دفتر ، اتاق کنفرانس ، معاونت امور آموزشی و پژوهشی ، کارشناسان و کمک کارشناسان امور آموزشی ، پژوهشی ، رفاهی و فرهنگی ، آرشیو مدارک ومستندات ، معاونت اداری و مالی و ... مجموعاً به مساحت 1925 مترمربع . فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح در بخش آمفی تئاتر عبارتند از : - سالن اصلی با امکانات پروژکسیون ، سالن نمایشگاه با امکان پذیرایی سرپایی ، اتاق کامپیوتر ، اتاق کمیسیون های فرعی ، اتاق های گریم ، اتاق پشت سن و ... مجموعاً به مساحت 1185 مترمربع . سایر فضاهای وابسته به طرح عبارتند از : فضاهای ارتباطی ، تاسیساتی ، خدماتی و ...