دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مساحت
8745 مترمربع

تاریخ پروژه
1386

مکان پروژه
شیراز، شهر جدید صدرا
توضیحات:
طراحی فاز یک و دو دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( صدرا) در زمینی به مساحت 27650 مترمربع با سطح زیربنای 8745 مترمربع درحداکثر 4 طبقه واقع در بخش شمال شرقی زمین پردیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - فضاهای مدیریتی - اداری دانشکده با مساحت 1620 مترمربع، - فضاهای آموزشی با مساحت 640 مترمربع، - فضاهای کمک آموزشی- پشتیبانی با مساحت 2750 مترمربع. سایر فضاهای وابسته به دانشکده عبارتند از : فضاهای خدماتی ، تاسیساتی ، ارتباطی و ..... اسکلت ساختمان از نوع بتنی بوده و جنس نمای آن را سنگ تشکیل می دهد .