پارک ساحلی قشم
کارفرما
منطقه آزاد قشم

مساحت
۸ هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره قشم
توضیحات: