طرح پروژه مسکونی 266 واحدی شهرک پردیسان قم
کارفرما
تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی قم

مساحت
۲۹۷۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
قم، شهرک پردیسان
توضیحات: