ساختمان غذاخوری سایت رفاهی قشم
کارفرما
شرکت نفت فلات قاره ایران

مساحت
۱۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره قشم
توضیحات: