میدان آذرخش قشم
کارفرما
منطقه آزاد قشم

مساحت

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره قشم
توضیحات: