طرح توسعه و عمران شهر شریف آباد
کارفرما
شهرداری شریف آباد

مساحت
528 هکتار

تاریخ پروژه
1384

مکان پروژه
شریف آباد
توضیحات:
طرح جامع و پیرو آن طرح تفصیلی شهر شریف آباد در تاریخ 20/11/1387 به مساحت 528 هکتار واقع در استان تهران ، شرق شهرستان پاکدشت توسط شهرداری شریف آباد به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید. در حال حاضر تهیه طرح تفصیلی نیز خاتمه یافت است.