طرح جامع پردیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مساحت
51 هکتار

تاریخ پروژه
1383

مکان پروژه
شیراز، شهر جدید صدرا
توضیحات:
طرح جامع و تفصیلی (فاز یک و دو) دانشگاه در شهر جدید صدرا در زمینی به مساحت 223 هکتار با 51 هکتار زیربنا واقع در 14 کیلومتری شمال غربی شیراز ، بین دو جاده شیراز – مرودشت و شیراز – سپیدان توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - آموزشی شامل 8 دانشکده و مرکز آموزش دروس عمومی و پایه جمعاً با سطح زیربنای 58440 مترمربع، - پژوهشی شامل مراکز تحقیقاتی و مجتمع آزمایشگاهی جمعاً با سطح زیربنای 34320 مترمربع، - مدیریت شامل سازمان مرکزی با سطح زیربنای 7080 مترمربع، - کمک آموزشی شامل کتابخانه مرکزی ، آمفی تئاتر ، مرکز مطالعات و آموزش پزشکی با سطح زیربنای 8250 مترمربع، - ورزشی شامل ورزشی سرپوشیده و روباز با سطح زیربنای 22500 مترمربع، - رفاهی شامل رستوران مرکزی ، مهمانسرای دانشگاه و باشگاه اساتید با سطح زیربنای 12365 مترمربع، - اطلاع رسانی شامل مرکز کامپیوتر و انتشارات با سطح زیربنای 1085 مترمربع، - خوابگاهی شامل خوابگاه دختران ، پسران ، متاهلین و اساتید مقیم با سطح زیربنای 63310 مترمربع، - پشتیبانی با سطح زیربنای 22270 مترمربع، - درمانی با سطح زیربنای 223550 مترمربع، - پذیرایی ( هتل ) با سطح زیربنای 3000 مترمربع، - آموزشی غیر دانشگاهی با سطح زیربنای 23000 مترمربع، - تولیدی شامل کارخانه های آموزش داروسازی ، پرورش حیوانات آزمایشگاهی ، تولید و پرورش گیاهان دارویی و مراکز پرورش عضو با سطح زیربنای 222000 مترمربع، - تفریحی – فرهنگی شامل مسجد و کانون دانشجویان و مراکز هنری با سطح زیربنای 2405 مترمربع، - تجاری با سطح زیربنای 2400 مترمربع، - تاسیسات شهری با مساحت 3000 مترمربع .