طرح مجموعه ورزشی تفریحی قشم
کارفرما
منطقه آزاد قشم

مساحت
۱۱ هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره قشم
توضیحات: