برج مسکونی نوریان
کارفرما
بخش خصوصی

مساحت
10500 مترمربع

تاریخ پروژه
1381

مکان پروژه
تهران
توضیحات:
طراحی فاز یک ، دو و مدیریت اجرای مجتمع مسکونی نوریان در زمینی به مساحت 1500 مترمربع و سطح زیربنای 10500 مترمربع در 17 طبقه واقع در خیابان دیباجی شمالی بالاتر از اتوبان صدر ، توسط بخش خصوصی به مهندسین مشاور آهون واگذار گردید .
 تعداد واحدها در طبقات به صورت زیر می باشد :

 - طبقات اول تا هفتم دو واحدی ( 14 واحد )، 
- طبقات هشتم ونهم تک واحدی ( 2 واحد )، 
- طبقات دهم و یازدهم تک واحدی دوبلکس ( 1 واحد )،
 - طبقات دوازدهم ، سیزدهم و چهاردهم تک واحدی تریپلکس ( 1 واحد ). 

 اسکلت بنا از نوع فلزی بوده و جنس غالب نمای ساختمان را سنگ تشکیل می دهد.
 در حال حاضر بنای مذکور اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است .