طرح محوطه سازی هتل شایان کیش
کارفرما
منطقه آزاد کیش

مساحت

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره کیش
توضیحات: