مجموعه مهمانسرا، سینما و سالن مراسم شهید فهمیده
کارفرما
سازمان اجرایی مهندسی نیروی مقاومت بسیج

مساحت
8085 مترمربع

تاریخ پروژه
1381

مکان پروژه
تهران
توضیحات:
طراحی فاز یک ، دو و فاز 3 مجموعه مذکور در زمینی به مساحت 13600 مترمربع در سه بلوک انجام شده که بلوک مراسم جشنها به مساحت 4115 مترمربع در 2 طبقه ، بلوک میهمانسرا به مساحت 1640 مترمربع در 3 طبقه و بازسازی وهماهنگی بلوک سینمای کانون با کل مجموعه به مساحت 2330 مترمربع در 1 طبقه واقع در تهران ، بزرگراه بسیج ، مقابل سه راه آهنگ توسط سازمان اجرایی مهندسی نیروی مقاومت بسیج به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - سالن مراسم و جشن ها در زیرزمین با ظرفیت 300 نفر و مساحت 2250 مترمربع، - سالن مراسم و جشن ها در طبقه همکف با ظرفیت 300 نفر و مساحت 1870 مترمربع، - سالن سینما با ظرفیت 850 صندلی و مساحت 2330 مترمربع، - میهمانسرا طبقه اول و دوم با مساحت 1640 مترمربع . سایر فضاهای وابسته به مجموعه عبارتند از : فضاهای ارتباطی ، خدماتی ، تاسیساتی ، پارکینگ و .... اسکلت ساختمان سازه فلزی بوده و جنس نمای آن را سنگ تراورتن با ترکیبی از سیمان سفید و شیشه تشکیل می دهد . در حال حاضر بنای مذکور اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.