طرح جامع شهر صنعتی کاوه قشم
کارفرما
منطقه آزاد قشم

مساحت
3750 هکتار

تاریخ پروژه
1385

مکان پروژه
قشم
توضیحات:
طراحی فاز یک شهر صنعتی کاوه در زمینی به مساحت 3750 هکتار واقع در ساحل شمالی جزیره قشم توسط منطقه آزاد قشم به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . بخش های اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - بندر و اسکله به مساحت حدود 146 هکتار، - تصفیه خانه فاضلاب جهت آب های برگشتی به مساحت 52 هکتار، - فضاهای رفاهی و تفریحی به مساحت 69 هکتار در دو نقطه واقع در شرق بندر و غرب شهرک، - باقیمانده مساحت شهرک به صنایع پیشنهادی شامل دو بخش صنایع پیش بینی نشده تحت عنوان زمین های ذخیره و بخش دیگر صنایع پیش بینی شده شامل صنایع فلزی ، صنایع دریایی ، صنایع پتروشیمی و صنایع غذایی اختصاص دارد . سایر فضاهای تشکیل دهنده شهرک عبارتند از : - تاسیسات ، راه های ارتباطی ، خدماتی و ...