مسجد دانشگاه بین المللی هرمز
کارفرما
معاونت عمرانی منطقه آزاد قشم

مساحت
1590 مترمربع

تاریخ پروژه
1376

مکان پروژه
قشم
توضیحات:
طراحی فاز یک مسجد جامع دانشگاه بین المللی هرمز به مساحت 1590 مترمربع در دو طبقه واقع در محوطه دانشگاه قشم توسط معاونت عمرانی منطقه آزاد قشم به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید. این طرح در مرحله اتمام فاز یک متوقف شد. فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - صحن حیاط مرکزی به مساحت 310 مترمربع، - شبستان زنانه به مساحت 110 مترمربع، - ورودی و شبستان مردانه به مساحت 310 مترمربع، - نورگیر به مساحت 930 مترمربع و ... سایر فضاهای وابسته به مسجد عبارتند از : فضاهای ارتباطی ، تاسیساتی ، خدماتی و ...