تهیه نقشه GIS شهر کهریزک
کارفرما
شهرداری کهریزک

مساحت
1918 هکتار

تاریخ پروژه
1384

مکان پروژه
کهریزک
توضیحات:
پروژه بانک اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) شهر کهریزک با هدف ایجاد پایگاه داده های زمین مرجع برای مدیریت و برنامه ریزی شهری موثر شهر کهریزک ، توسط شهرداری کهریزک به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید. این پروژه در حال حاضر خاتمه یافته است.