برج مسکونی بهارستان نمک آبرود
کارفرما
بخش خصوصی

مساحت
14000 مترمربع

تاریخ پروژه
1384

مکان پروژه
نمک آبرود
توضیحات:
طراحی فاز یک و دو برج مسکونی نمک آبرود با سطح زیربنای 14000 مترمربع در 16 طبقه واقع در نمک آبرود توسط بخش خصوصی ، به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . اسکلت ساختمان از نوع سازه فلزی در نظر گرفته شده و جنس نمای آن را ترکیب سنگ و ورق آلومینیومی تشکیل می دهد . در حال حاضر بنای مذکور اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.