دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مساحت
4000 مترمربع

تاریخ پروژه
1386

مکان پروژه
شیراز، شهر جدید صدرا
توضیحات:
طراحی فاز یک و دو دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( صدرا) در زمینی به مساحت 64000 مترمربع با سطح زیربنای 4000 مترمربع در 3 طبقه در بخش شمالی زمین پردیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - فضاهای مدیریتی دانشکده با مساحت 290 مترمربع، - فضاهای آموزشی با مساحت 400 مترمربع، - فضاهای کمک آموزشی - پشتیبانی با مساحت 800 مترمربع، - فضاهای مدیریتی - آموزشی با مساحت 760 مترمربع. سایر فضاهای وابسته به دانشکده عبارتند از : فضاهای خدماتی ، تاسیساتی ، ارتباطی ، و ..... اسکلت ساختمان از نوع بتنی بوده و جنس نمای آن را سنگ تشکیل می دهد