طرح هتل بزرگ کیش
کارفرما
شرکت تجارت بین المللی ثابت

مساحت
۲۷۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره کیش
توضیحات: